สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ แถลงข่าว“วันรวมน้ำใจ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2565

 
        สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ แถลงข่าว“วันรวมน้ำใจ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2565

   วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ แถลงข่าวจัดงาน ”วันรวมน้ำใจ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด ประจำปี 2565 “ โดยมีองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565  เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 

        นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน ร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ส่วน นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการและประธานฝ่ายจำหน่ายสลากกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวถึงการจำหน่ายสลากกาชาดของน้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี โดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สนับสนุนสลากกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่า 4,000,000 ล้านบาท

     ด้าน นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาด ร้านสภาสมาคมสตรี แห่งชาติฯ ประจำปี 2565 กล่าวถึงรูปแบบลักษณะกิจกรรมภายในร้าน และประเภทสินค้า การจำหน่ายสินค้า รูปแบบร้านและการเข้าร่วมประกวดร้านกาชาด  หลังจากนั้น นางสาวเบญจมาศ รุจริวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯในฐานะประธาน ร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี 2565 กล่าวถึงประเภทสินค้า การจำหน่ายสินค้าภายในร้านช่วยเศรษฐกิจ และการจำหน่ายสินค้าช่วยเศรษฐกิจ ในราคาถูก และถูกมากในช่วงนาทีทอง 

 โดยบรรยากาศในการแถลงข่าวมีผู้ร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นายกองค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ มาร่วมบริจาคเงิน และสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง ข้าวหอมมะลิ นมตรามะลิ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อจำหน่ายใน ร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี 2565  

       นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ได้กล่าว ขอบคุณองค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เสริมสร้าง พลังสตรี ให้เข้มแข็ง แบ่งปัน ช่วยเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถซื้อสินค้าราคาถูกว่าท้องตลาด และยังได้ร่วมทำกุศลรายได้เพื่อสภากาชาดไทยอีกด้วย” 

 ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒ฝ2565 และแวะมาเยี่ยมเยียน ทักทายศิลปิน ดารา และ สนับสนุนสินค้าที่ร้าน ช่วยเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ระหว่างวันที่ 8 – 18  ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 11 วัน  ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. ณ โซน 6 บริเวณสวนลุมพินี  (ทางเข้าประตู 1 ถนนวิทยุ)