มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่หนองบัวลำภู เดินสายซับน้ำตา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์สูญเสียที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ.หนองบัวลำภู

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่หนองบัวลำภู เดินสายซับน้ำตา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์สูญเสียที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ.หนองบัวลำภู. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ และนายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์  กรรมการ นำทีมแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่วัดเทพมงคลพิชัย ตำบลด่านช้าง วัดศรีอุทัย และ วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้าพบพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สูญเสียที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  รวม 36 รายๆ ละ 20,000 บาท    พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้เดินทางเข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท รวม 8 ราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี  มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี และมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความเสียใจ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกท่านมา ณ ที่นี้

.

ตลอดระยะเวลากว่า 112 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ Facebook Fanpage: www.facebook.com/atpohtecktung.

.

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##


#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน.

ไม่มีความคิดเห็น