กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพฯ..เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ นั่งประธาน

กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพฯ..
เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 ณ สโมสรกองทัพบก ห้องประชุม VIP3 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกองทุนฯ พร้อมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป , พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป, ดร.ทวีลาภ ริ้วทอง, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์, พลตำรวจตรี นิธิโรจน์ บุญญาศิริโรจน์, นายสมบัติ สายคำ, ดร.ธนพนธ์ คล้ายจินดา, นายสัญญา พัชรนรากุล
สำหรับการออกเสียงเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานกองทุนฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ มาเป็นประธานกองทุนฯ 
กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ