ข่าวหน่วยงาน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมจัดงาน ปลื้ม รับประกาศนียบัตร การจัดงานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม


หน่วยงาน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมจัดงาน ปลื้ม รับประกาศนียบัตร การจัดงานคล้ายวันสถาปนา  วช. ครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่เข้าร่วมงานฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวปิดงานและขอบคุณผู้มีส่วนร่วม พร้อมมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่ร่วมงานฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันทั้งในการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยต่าง ๆ

 โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญคือ วช. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ชีวิตคือโอกาส” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” และวิทยากรหลายท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของภาคกิจกรรม ภาคนิทรรศการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรของ วช. ได้นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการวิจัยมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ด้าน นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัย สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงพานิชย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ และโอกาสต่อ ๆ ไปในอนาคตจะสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยจัดให้มีภาคการประชุมในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์ นิทรรศการ “ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย” การฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ