ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา”

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา”
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 65
ณ ห้องประชุมวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร(วัดทอง)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย โดย ดร.เพ็ญจันทร์ ช้อสีทอง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชีวิตตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาครอบครัวเป็นปีกแผ่น และมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย-ใจ ที่แข็งแรง อายุยืนยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่าย่ิง และให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกาย 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เกิดปัญหาการเกิดโรค ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเป็นปัญหาในวัยกลางคนควร ดูแลการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านโภชนาการ และคุณค่าสมุนไพรไทย รวมทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาหารไทย ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีสรรพคุณทางยาช่วยในการป้องกัน และรักษาโรค จึงมีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ประกอบเป็นอาหาร และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรคต่าง ๆ ได้ด้วยภูมิปัญญาไทย
โดยท่านพลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ
กิจกรรมภายในงาน อบรมณ์ ให้ความรู้
หลักการ 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
หลักการ3 ส.(สวดมนต์ สทาธิ สนทนาธรรม)
หลัก 1 น.(นาฬิกา วิถีธรรม)
และได้รับเกียรติจาก 
ดร.นพอุทัย สุดสุข ประธานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ให้ความรู้ในหลักการนี้ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ มาร่วมมอบความรู้ ให้ทำไปใช้ในชีวิตประจำได้
ภายในงานได้มี บูทอาหาร บูทเครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ กิจกรรมตอดทั้งวัน
เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสามารถให้ผู้นำที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดและถ่ายทอดในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ดั้งปรินิธานที่ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ตั้งใจไว้

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ