"เสธต้น" พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดง รับรางวัลแห่งปีปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 2สาขา บุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศ

"เสธต้น" พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ 
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดง รับรางวัลแห่งปีปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 2
สาขา บุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 - พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวนการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดง เข้ารับรางวัลแห่งปีปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 2 สาขา บุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศ โดยมี ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม ครั้งที่ 2 ของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล เป็นประธานโครงการ อ
และได้รับเกียรติจากท่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธี
สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล (DISTANCE EDUCATION ASSOCITION) ได้จัดให้มีงานประกาศรางวัลแห่งปี ปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีทั้งหมด 8 สาขา คือ
- สาขา ผู้เสียสละอุทิศตน เพื่อสังคมประเทศชาติ

- สาขา บุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศ

- สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

- สาขา ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

- สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

- สาขา ข้าราชการดีเด่น

- สาขา นักศึกษาผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

- สาขา เยาวชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

โดย พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม ในครั้งนี้ว่า
"สำหรับความภูมิใจในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่า เป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลแห่งชาติ สาขาบุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป เพื่อทำความดีให้กับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

และเหตุผลที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคคลต้นแบบระดับประเทศ ในครั้งนี้ คือ

ต้องทำความดีสะสม...(กรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว) ความดีนั้นก็เช่นกัน ต้องใช้เวลา อย่าไปท้อ ทำดีต้องได้ดี ทำดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง จงมีความอดทน มีความเพียรในการทำความดี ต่อครอบครัว ต่อสังคมส่วนรวม แล้วสิ่งดีๆ ก็จะตามมา
จะเห็นได้ว่า คุณงามความดี จะต้องมีการทำสะสมมา และจะต้องเป็นคนดี มีจิตใจงดงาม ทั้งจากภายใน และภายนอก พร้อมทั้งระยะเวลาในการทำความดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องของท่าน พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ บุคคลผู้เป็นต้นแบบระดับประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น