ประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

ประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการถ่ายทอดสดจำนวน 100 สถานีตำรวจ ที่เข้าร่วมโครงการฯทั่วประเทศ
      
 เมื่อวันนี้ 6 ส.ค. 2565 เวลา 17.00 น.
พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม
รอง ผบก.น.7
พ.ต.อ.จารุวัตร สิงหศรีชัย
ผกก.สน.บางยี่ขัน
พ.ต.ท.ภาวัต วรรธสุภัทร
รอง ผกก.สส.สน.บางยี่ขัน
พ.ต.ท.ศุกพีระ สังข์ด้วงยา
รอง ผกก.จร.สน.บางยี่ขัน
พ.ต.ท.ธวัช  เนียมสิน
สวป.รรท.รอง ผกก.ป.สน.บางยี่ขัน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย กต.ตร.สน.บางยี่ขัน, ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1, ภาคประชาชน, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน โครงการ Smart Safety Zone (Big 6)  ร่วมงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการ Live ZOOM จากห้องปฏิบัติการ CCOC สน.บางยี่ขัน
ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันไม่เป็นอย่างดี 
บัณฑิต กล่อมเกลี้ยง รายงาน