คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการ "K - Engineering World Tour and Workstop 2022"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการ "K - Engineering World Tour and Workstop 2022"
      
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดโครงการ K-Engineering World Tour and Workshop 2022 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสาธารณชน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวรายงาน ทั้งนี้ในงานยังจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อนาคตระบบรางไทยโอกาสและความท้าทาย” โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อนาคตการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตพืชปลอดภัยภายใต้ดิจิทัลและเทคโนโลยี” โดย คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระบบรางระหว่างบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” โดย ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 400 ชิ้นสุดยอดนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยต่อยอดได้จริงตอบโจทย์ภาคสังคมและอุตสาหกรรม เช่น รถไฟไทยทำ รถไฟฟ้า Unicon เสาไฟอัจฉริยะ สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ เครื่องฟังตรวจดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย และมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นคน
นายกฤตชัย​ พยอมแย้ม​ แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ให้สัมภาษณ์ว่า​ งาน​K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ถือเป็นงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้ดีมากงานหนึ่ง​ ที่สำคัญ​งานนี้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมผลักดัน​ นวัตกรรมดีๆออกสู่สาธารณชนได้รับรู้

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ