พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร งานสาธารณภัยในพื้นที่ ทภ.4

พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร งานสาธารณภัยในพื้นที่ ทภ.4
    
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และ พ.อ.อภิชาติ ถนอมชาติ รอง หน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร งานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทภ.4 โดยเวลา 09.00 น. เยี่ยมคำนับ พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง มทภ.4(3)ผู้แทน มทภ.4 จากนั้นเวลา 10.00 น. พ.อ.ศุภชัย ปรีชามาตร์ รอง ผบ.มทบ.41 ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ,รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัยและตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์หน่วย มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ พื้นที่ อ.เมืองจว.นครศรีธรรมราช และเวลา 14.30 น. เยี่ยมคำนับ พล.ต.รักชาติ รัตนาศักดิ์ ผบ.มทบ.43 รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัย และความพร้อมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ หน่วย มทบ.43,บชร.ที่4,พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พื้นที่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
 เพื่อตรวจสอบหน่วย , ประเมินผล ,รับฟังปัญหาของหน่วย และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ตามนโยบายของท่าน ผบ.ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น