“เวิล ไวด์ เวิค” เปิดออดิชั่นนักแสดงFriend to Fan The Series เพื่อนกันมัน(ส์)ดี

มิถุนายน 30, 2567
  “เวิล ไวด์ เวิค” เปิดออดิชั่นนักแสดงFriend to Fan The Series เพื่อนกันมัน(ส์)ดี บริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์น้องใหม่ป้ายแดง บริษัท เวิล ไวด์ เ...Read More

พว. “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21”

มิถุนายน 30, 2567
  ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนา...Read More

เคนโด้ สำนึกรักบ้านเกิดเดินหน้าพัฒนาอีสาน Young One ปูพรมให้ความรู้ออนไลน์ โปรโมตของดีชุมชน นำร่อง ภูเวียง ขอนแก่น

มิถุนายน 30, 2567
                                     เคนโด้ สำนึกรักบ้านเกิดเดินหน้าพัฒนาอีสาน Young One ปูพรมให้ความรู้ออนไลน์ โปรโมตของดีชุมชน นำร่อง ภูเว...Read More

วช. สนับสนุนแนวทาง Zero waste หนุน ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่ากระบวนการแปรรูป “สับปะรดภูแล” สินค้า GI เชียงราย

มิถุนายน 29, 2567
วช. สนับสนุนแนวทาง Zero waste หนุน ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่ากระบวนก...Read More

โครงการร้อยใจรักษ์และพื้นที่การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมนำเทคโนโลยีและความรู้ปัญญาประดิษฐ์ โดรนแปรอักษร ยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 29, 2567
โครงการร้อยใจรักษ์และพื้นที่การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมนำเทคโนโลยีและความรู้ปัญญาประดิษฐ์ โดรนแปรอักษร ยกระดับการท่องเที...Read More

วช. เผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2565 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 2.99%

มิถุนายน 28, 2567
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ป...Read More