วช. หนุน ม.สวนดุสิต คิดค้นตำรับอาหารโต๊ะจีนยุคใหม่ อิ่ม อร่อย ถูกใจสายสุขภาพ

ธันวาคม 28, 2565
วช. หนุน ม.สวนดุสิต คิดค้นตำรับอาหารโต๊ะจีนยุคใหม่ อิ่ม อร่อย ถูกใจสายสุขภาพ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (...Read More

วช. ร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อน และ เสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ธันวาคม 28, 2565
วช. ร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อน และ เสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 28 ธันวาคม 2565...Read More

กรมศุลกากรตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 MDMA (เอ็กซ์ตาซี่)น้ำหนัก 3.01 กิโลกรัม ซุกซ่อนมากับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ มูลค่า 18 ล้านบาท

ธันวาคม 27, 2565
กรมศุลกากรตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 MDMA (เอ็กซ์ตาซี่) น้ำหนัก 3.01 กิโลกรัม ซุกซ่อนมากับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ มูลค่า 18 ล้านบาท ...Read More