ข่าว63 ปี วช. เดินหน้าจัดระเบียบจริยธรรมการวิจัย วางกรอบเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพมากกว่าเป็นกฎเหล็กบังคับ

ตุลาคม 31, 2565
63 ปี วช. เดินหน้าจัดระเบียบจริยธรรมการวิจัย วางกรอบเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพมากกว่าเป็นกฎเหล็กบังคับ    สำนักงานการวิจัยแห่ง...Read More

ข่าว“สมาคมเพื่อนชุมชน”เปิดครอสเพิ่มทักษะอาจารย์อาชีวะจ. ระยอง ประยุกต์ความรู้สู่อาชีพเทรนด์ใหม่ปั้นเยาวชนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

ตุลาคม 31, 2565
“สมาคมเพื่อนชุมชน”เปิดครอสเพิ่มทักษะอาจารย์อาชีวะจ. ระยอง  ประยุกต์ความรู้สู่อาชีพเทรนด์ใหม่ปั้นเยาวชนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ “สมาคมเ...Read More

ข่าว63 ปี วช.จัดเสวนา "สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ” ในมุมมองคนทำงาน วัยก่อนและหลังเกษียณ

ตุลาคม 31, 2565
63 ปี วช.จัดเสวนา "สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ” ในมุมมองคนทำงาน วัยก่อนและหลังเกษียณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรว...Read More

ข่าวหนุน วช. ให้ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์การแพทย์ยกระดับการแพทย์และความเป็นมนุษย์ในสังคม

ตุลาคม 30, 2565
หนุน วช. ให้ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์การแพทย์ ยกระดับการแพทย์และความเป็นมนุษย์ในสังคม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแ...Read More

ข่าววช. สร้างชื่อ นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน iENA 2022 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตุลาคม 30, 2565
วช. สร้างชื่อ นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน iENA 2022 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดร.วิภารัตน...Read More